Standpunten

Dit zijn de twaalf speerpunten van de CDVP. Geen ellenlang verhaal, maar krachtige kernpunten waar we ons, als lokale partij, hard voor zullen maken in de gemeente Haarlemmermeer. Dit gaan we doen!

Ons hard maken dat alle dorpen en wijken meedoen

Haarlemmermeer is, ook na de fusie, nog steeds Haarlemmermeer. Elke kern moet haar eigen identiteit kunnen hebben of houden.

Ons hard maken om de mens centraal te stellen

We zullen ons inzetten om de menselijke maat te bevorderen en hierbij zijn wij voorstander van een raadgevend referendum.

Ons hard maken voor goede communicatie

Om de betrokkenheid met onze inwoners te bevorderen, moet op tijd via alle kanalen met ze worden gecommuniceerd, zodat ze hun zegje kunnen doen, waarnaar ook geluisterd wordt.

Ons hard maken voor goede huisvesting

Om het wonen in onze gemeente te bevorderen moeten vooral starters, eenoudergezinnen en ouderen op een goede manier worden gehuisvest.

Ons hard maken voor goede, passende zorg

De zorg moet afgestemd worden op de vraag. Dit betekent dat welzijn voorop staat.

Ons hard maken voor ieders veiligheid

Iedere inwoner moet veilig kunnen wonen, werken en recreëren in onze gemeente.

Ons hard maken voor een goed ondernemersklimaat

Wij geven onze ondernemers ruim baan en zijn voorstander om de regeldruk zoveel mogelijk te beperken.

Ons hard maken voor goede bereikbaarheid

Het bevorderen van goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer in de wijken en tussen de kernen.

Ons hard maken voor goed onderwijs

Iedereen moet, ongeacht zijn of haar leeftijd, onderwijs kunnen volgen, dat bij hem of haar past.

Ons hard maken voor een duurzame samenleving

Het aanmoedigen van inwoners om te verduurzamen en van ondernemers om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Ons hard maken voor een financieel gezonde gemeente

Een sluitende meerjarenbegroting, waarbij verantwoord en zuinig wordt omgegaan met de gelden van onze inwoners.

Kritisch zijn op de luchthaven Schiphol

We willen de belangen van onze inwoners niet te grabbel gooien en zullen daarom de luchthaven Schiphol in de gaten houden.

Voor alle standpunten inclusief uitgebreide toelichting, bekijk hieronder ons complete verkiezingsprogramma!

Verkiezingsprogramma