Onze kandidaten

Dit waren onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november 2018.

Van links naar rechts: Diederik Smilde, Adriaan Biesheuvel, Monique Lippus, John van der Zwan, Tim van de Poppe, Anneke van der Helm, Glenn Hussain, Hina Kiani, Bert van Manen en Hans van der Helm

Kandidaten kieslijst CDVP 2018-2022

  • 1. Anneke van der Helm-Chandansingh
  • 2. Tim van de Poppe
  • 3. Glenn Hussain
  • 4. Monique Lippus
  • 5. Hina Kiani-Akhtar
  • 6. John van der Zwan
  • 7. Adriaan Biesheuvel
  • 8. Diederik Smilde
  • 9. Bert van Manen
  • 10. Hans van der Helm

…want waar je woont, moet het goed zijn!

"De gemeente moet transparant zijn. Ze moet laten zien wat ze doet, waarom en hoe, en achteraf verantwoording afleggen hoe dingen zijn verlopen."
Anneke
"Er moet meer en beter geluisterd worden naar onze inwoners. Daarom zijn wij voorstander van een raadgevend referendum."
Tim
"Wij willen in de kernen kleinschalige woonvormen bouwen, waardoor ouderen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen."
Glenn
"We moeten een duurzame gemeente worden. Wij verspillen niet, scheiden ons afval en zijn zuinig op alles wat groeit en bloeit."
Monique
"Schoolzwemmen en strandwachten moeten snel worden ingevoerd, zodat onze waterrijke gemeente veiliger wordt voor onze kinderen."
Hina
"Om de kleine kernen leefbaar te houden, moeten basisscholen, zorgvoorzieningen en winkelcentra behouden blijven."
John
"Inwoners willen zich veilig voelen in hun eigen leefomgeving. De wijkagent moet daarom zichtbaar en aanspreekbaar zijn in de wijk."
Adriaan
"We moeten mantelzorgers en vrijwilligers begeleiden en ondersteunen. Ze zijn de kurk waarop onze samenleving drijft."
Diederik
"De woningmarkt wordt steeds krapper. Het aanbod goedkopere woningen moet worden vergroot, zodat ook de wachttijd kan worden teruggebracht."
Bert
"We moeten onze ondernemers koesteren. Ze zijn belangrijk vanwege hun bijdrage op het gebied van werkgelegenheid, leefbaarheid en sponsoring."
Hans

Steun ons

Help ons om van Haarlemmermeer een gemeente te maken die mooi en kansrijk is, voor iedereen en met respect voor ieders eigenheid.

Word donateur