CDVP Haarlemmermeer

De Christen-Democratische Volkspartij (CDVP) is een lokale politieke partij in de gemeente Haarlemmermeer en heeft daarom geen binding met de landelijke politiek. We kunnen ons dus zonder belemmeringen voor jou inzetten. Onze visie is samen te vatten in drie V-woorden: verbinden, versterken en vooruitzien.

We willen verbinden door oog te hebben voor degenen die ondersteuning en bijstand nodig hebben. We zorgen voor elkaar. We willen dat iedereen zich kan versterken in onze gemeente. Daar hoort goed onderwijs bij, maar ook een prettig ondernemingsklimaat en een veilige leefomgeving. En wij willen naar een duurzame samenleving waarin wij rekening houden en vooruitzien met wat toekomstige generaties nodig hebben.

De CDVP was van 2013 tot en met 2018 met één raadszetel vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Momenteel maakt de CDVP geen deel uit van de gemeenteraad.

Jouw partij voor:

 • Betaalbaar wonen

  Het stimuleren van passende huisvesting voor onze inwoners, met name voor jongeren en ouderen.

 • Goede zorg

  Ondersteuning bieden aan de mensen die het nodig hebben. Het bestrijden van armoede in onze gemeente.

 • Een prettige leefomgeving

  Kritisch en snel reageren op kwesties rond Schiphol. Een groene gemeente met oog voor duurzaamheid.

 • Alle dorpen en wijken

  Behoud van cruciale voorzieningen in wijken en kernen en goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer.