Mag Schiphol nog groeien?

HAARLEMMERMEER Op 21 november zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. In de aanloop naar die datum leggen we de lijsttrekkers elke week een stelling voor waar ze op mogen reageren. Deze week: het moet maar eens afgelopen zijn met de groei van Schiphol.

Marjolein Steffens-van de Water (HAP): “HAP is ervan overtuigd dat binnen de huidige afspraken de grenzen van de groei van Schiphol zijn bereikt. Schiphol moet sturen op toegevoegde waarde voor onze samenleving en niet op aantallen vluchten of passagiers en vracht. En Haarlemmermeer moet zich de komende periode meer laten gelden in de discussie over Schiphol, want het is tijd voor een nieuwe balans van lusten en lasten voor inwoners, leefomgeving én economie!”

Joost Koomen (D66): “Schiphol is heel belangrijk voor ons. We leven ervan en we leven ermee. De luchtvaart moet dringend vergroenen. De huidige situatie is niet houdbaar. We houden ons strak aan de huidige afspraken met bewoners over groei. Schiphol kan daarna alleen groeien als het eerst schoner en stiller wordt. Een gezonde mainport, minder overlast en sturen op innovatie. Op 10 november vanaf 10.30 uur in dorpshuis Spaarndam kunt u met D66, met Jan Paternotte en Rob Jetten, erover in gesprek.”

Mariëtte Sedee-Schuitemaker (CDA): “Eens. Schiphol kan het op drukke dagen al niet aan. Of het nu de beveiliging, de paspoortcontrole of afzetten bij de vertrekhal is. Volgens de Onderzoeksraad is de veiligheid na ernstige incidenten en rapporten niet op orde. Schiphol loopt tegen zijn eigen grenzen aan. Doordat wereldwijd de belasting op kerosine wordt ontzien, kan bij voorbeeld de trein niet met een vliegtuig concurreren. Zo ontstaan veel pretvluchten, die wel allemaal het ultrafijnstof op ons doen neerdalen en andere overlast veroorzaken. En: ‘Niet groeien’ is niet ‘Sluiten’.”

Paul Meijer (Forza! Haarlemmermeer): “We leven allemaal in de omgeving van een luchthaven. Ja, die luchthaven geeft overlast maar daar zijn de meesten van ons aan gewend. Het is wat Forza! betreft niet de overlast die ons zorgen baart maar meer de bemoeizucht van de luchthaven met onze gemeente waardoor veel dorpskernen op slot zitten daar waar het de broodnodige nieuwbouw betreft. Wat Forza! betreft mag de luchthaven best nog wat groeien op de huidige locatie als ze hun veto over onze bouwwensen maar intrekken.”

Mieke Booij-van Eck (PvdA): “Eens. Schiphol is voor onze gemeente maar ook in de regio een belangrijke banenmotor. Een economisch gezond Schiphol is ook voor ons belangrijk. Dat gezegd hebbende: op dit moment ervaren teveel mensen overlast van Schiphol. Wanneer we gaan spreken over verdere groei dan alleen wanneer er minder geluidsoverlast optreedt voor de inwoners, er serieus rekening wordt gehouden met de luchtkwaliteit en er rekening wordt gehouden met de veiligheid. De milieuwinst die vrijkomt door stillere en schonere vliegtuigen, kan worden verdeeld over 50 procent minder gehinderde en 50 procent groei Schiphol.”

Maaike Ballieux-Hamel (GroenLinks): “Mee eens. Schiphol is belangrijk voor de werkgelegenheid in onze regio en voor de economie van heel Nederland. Tegelijkertijd zorgt de luchthaven voor overlast, zoals CO2-uitstoot, geluidsoverlast, slaapverstoring, (ultra)fijnstof, onveiligheid en ongewenste drukte. De kwaliteit van onze leefomgeving staat door de aanwezigheid van de luchthaven nu al ernstig onder druk. Ook wijst veel erop dat de klimaatdoelstellingen van Parijs alleen kunnen worden behaald als we de luchtvaart niet langer ontzien. Dit alles betekent dat Schiphol wat GroenLinks betreft niet kan groeien.”

Koos de Vries (ChristenUnie-SGP): “Ja, als u bedoelt de toename van overlast. Dat kan echt niet meer. Een van onze drie speerpunten is Leefbaarheid, een andere is Duurzaamheid. Het zal duidelijk zijn dat Schiphol daarin een lastige rol speelt. Er moet worden gewerkt aan vermindering van overlast door Schiphol. De afgesproken bovengrens van 500.000 vliegbewegingen tot 2020 moet vanzelfsprekend worden nagekomen. En daarna? Bij groeiwensen staat natuurlijk de eis van veiligheid voorop. Als dat gegarandeerd is en de overlast door geluid en uitstoot van schadelijke stoffen vermindert, dan is er in ieder geval de mogelijkheid van gesprek.”

Hans Spijker (EEN Haarlemmermeer): “Mee eens. Korte vluchten kunnen vertrekken van andere luchthavens (als Rotterdam, Eindhoven, Maastricht en Lelystad.) Dring aan op Schiphol-in-zee.”

Rinus Beusenberg (SRH): “Totaal mee oneens. Wij hebben een vluchthaven en daar moeten wij trots op zijn. Het levert heel veel werk op en de vliegtuigen worden steeds schoner. Oude vervuilende bakken dienen van Schiphol te worden geweerd. Het vrachtverkeer mag wat SRH betreft naar elders verhuizen.”

Anneke van der Helm (CDVP): “Eens. Wij erkennen de economische waarde van de luchthaven Schiphol voor onze gemeente en de regio. Tegelijk worden onze inwoners onvoldoende gehoord en gezien. Dat moet anders. Het gegoochel met cijfers, de onjuiste en ontijdige berichtgeving over geluidsoverlast, CO2- uitstoot en vliegbewegingen is onacceptabel. Er moet een eind komen aan het interpreteren van cijfers in eigen voordeel. Wij vinden dat de gemaakte afspraken over de geluidsbelasting moeten worden nagekomen. Ook moet de luchthaven de klachten van onze inwoners serieus nemen. De leefbaarheid voor onze inwoners heeft voor ons prioriteit. Aan de gezondheid en veiligheid van onze inwoners mag niet worden getornd.”

Kasper Sulmann (Gezond Haarlemmermeer): “Eens. Wij onderkennen het belang van Schiphol voor de regio alsook de rest van Nederland. Het kan echter niet zo zijn dat dit belang groter is dan het welzijn van onze inwoners. De aanwezigheid van een almaar groeiende luchthaven in een dichtbevolkte regio als Haarlemmermeer zorgt voor een ongezonde leefomgeving. Dit betekent dat Schiphol niet verder kan groeien. Wij zijn voorstander van de bouw van een tweede luchthaven in zee. Groei van Schiphol kan dan hand in hand gaan met minder overlast en betere gezondheid van onze inwoners. Twee of drie landingsbanen kunnen plaatsmaken voor woningbouw en dan kan er ook in de kleinere kernen weer meer worden gebouwd.”

Bron: HC Nieuws.