CDVP klaar voor gemeenteraadsverkiezingen

HOOFDDORP- Binnenkort zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Haarlemmermeer en de Christen-Democratische Volkspartij (CDVP) is er helemaal klaar voor. Ook Tim van de Poppe is als de nieuwe nummer twee op de kandidatenlijst van deze lokale partij van mening dat de verkiezingen niet snel genoeg kunnen beginnen. Voor de CDVP is het namelijk tijd voor verandering. De partij wil meer echte inspraak voor de inwoners van Haarlemmermeer door o.a. invoering van een raadgevend referendum.

CDVP-fractievoorzitter Anneke van der Helm-Chandansingh zegt erg blij te zijn met de enorme kennis op politiek en ambtelijk gebied en het enthousiasme dat de partij met Van de Poppe in huis heeft gehaald. Van der Helm: “Tim ken ik nog van die tijd dat ik CDA-raadslid in Haarlemmermeer was en hij secretaris van die partij was. Nu zijn we elkaar weer tegengekomen en wil hij samen met ons werken aan een nog betere gemeente waar het fijn wonen en werken is. Een nieuwe gemeente Haarlemmermeer waarvan de inwoners het vertrouwen weer terugkrijgen in de plaatselijke politiek. Dit vertrouwen is bij veel mensen nu enorm gedaald. Zeker wat participatie betreft. Mensen worden door de gemeente weliswaar opgeroepen om te participeren bij allerlei zaken die in Haarlemmermeer spelen, maar hebben daarna dikwijls het gevoel dat er weinig naar ze geluisterd wordt. Dit moet volgens de CDVP in de toekomst anders. Een goed voorbeeld hiervan is het toekomstige Hyde Park in Hoofddorp. Dit nieuwe woonproject moet komen tussen de Kruisweg en de Van Heuven Goedhartlaan bij waar nu nog het huidige kantorenpark Beukenhorst-West gesitueerd is. Na de sloop van kantoorruimte wil een projectontwikkelaar daar hoge flats met meer dan 3.000 woningen bouwen. Natuurlijk is ook onze partij voor woningbouw op deze locatie, maar wij zijn het niet eens met de hoogte van  de geplande flatgebouwen en het groot aantal woningen dat daar moet komen.

Maak Beukenhorst mooi
Ook bij dit project hebben veel omwonenden het gevoel dat zij voor de bühne mogen participeren via Hoofddorp-Centraal, maar dat er niet echt naar hen geluisterd wordt. De CDVP zal de belangenvereniging “Maak Beukenhorst mooi” dan ook van harte steunen. Van de Poppe: “Dit spreekt mij zo aan in de CDVP. Een laagdrempelige politieke partij die nog echt wil opkomen voor de inwoners en ondernemers in onze gemeente. Ik denk daarbij ook aan de twee kleine ondernemers in de Concourslaan in Hoofddorp, die door de gemeente eventueel onteigend worden omdat een grote projectontwikkelaar daar wil bouwen. Ook dat vind ik een goed voorbeeld van het opkomen voor de kleine ondernemer door de CDVP. Maar ook in de vele andere speerpunten van de CDVP bij de komende verkiezingen van 21 november kan ik mij goed vinden. Ik hoop dan ook dat veel mensen ondertussen doorhebben dat de meeste andere partijen het te druk hebben met hun eigen belangetjes en veel te weinig luisteren naar hun kiezers. De komende verkiezingen zijn dan ook een goed moment voor de inwoners van Haarlemmermeer om middels een stem op de CDVP daar verandering in te brengen.”

Anneke verder: “Als CDVP willen wij van Haarlemmermeer een nog leukere en veiligere gemeente maken. Een gemeente waar straks ook voldoende aandacht is voor zaken zoals Zorg, Sociale woningbouw, Veiligheid en Schiphol. Natuurlijk is de luchthaven Schiphol belangrijk voor de gemeente Haarlemmermeer en de vele inwoners die daar hun werk hebben. Maar Schiphol zit wat ons betreft toch echt aan haar taks inzake het aantal  vliegtuigbewegingen en zal voor verdere groei andere oplossingen moeten bedenken. Als christelijke partij willen wij als CDVP opkomen voor onze naasten in Haarlemmermeer. En daarbij niet alleen een luisterend oor bieden aan mensen die hulpbehoevend of eenzaam zijn, maar er zijn voor alle inwoners en ondernemers.

Bron: Nieuwsblad Haarlemmermeer.