CDVP: JOUW LOKALE PARTIJ! Want waar je woont, moet het goed zijn!

De Christen-Democratische Volkspartij (CDVP), opgericht in maart 2013, is een lokale politieke partij in de gemeente Haarlemmermeer en heeft daarom geen binding met de landelijke politiek. We kunnen ons dus zonder belemmeringen voor jou inzetten. De partij is vertegenwoordigd in de gemeenteraad met één raadszetel. Fractievoorzitter is Anneke van der Helm-Chandansingh.

De visie van de CDVP is samen te vatten in drie V-woorden: verbinden, versterken en vooruitzien. We willen dat iedereen mee kan doen in onze gemeente. Om dat te bereiken, zorgen we goed voor elkaar. Omzien naar de ander is een teken van verbondenheid. Vanuit die betrokkenheid kunnen we elkaar helpen en versterken.

Soms kunnen we het niet alleen en hebben we hulp van anderen nodig. In die gevallen moet de gemeente de helpende hand bieden. Wij streven naar een schone, duurzame en veilige samenleving, waarin ook rekening wordt gehouden met toekomstige generaties. Die toekomstvisie willen wij als partij helpen vormgeven binnen onze gemeente. Dat kunnen we niet alleen. Daarbij hebben wij jouw steun én stem nodig.

De afgelopen raadsperiode heb je de CDVP in het gemeentebestuur kunnen volgen. Nu vragen we je om ons die kans te geven, voor de komende vier jaar, deze rol verder uit te bouwen. De CDVP nodigt je graag uit om samen met ons aan onze mooie gemeente te bouwen. Niet alleen door op 21 november bij de gemeenteraadsverkiezingen op ons te stemmen, maar om ook daarna met ons mee te denken.

Onze gemeente is uniek te noemen in haar grote verscheidenheid aan dorpen en kernen. Zeker na de herindeling met Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Dit betekent dat de wensen per dorp of kern erg verschillend zijn. De CDVP houdt hier rekening mee en stemt haar beleid hier graag op af. Wij maken ons hard dat alle dorpen en wijken meedoen!

Daarom willen wij in samenspraak met jou tot besluiten komen. Geen dure communicatieplannen, maar gewoon luisteren naar wat er speelt in de dorpen en in de wijken. Wij willen besturen met maatschappelijk draagvlak. Daarbij willen wij denken in oplossingen en niet in belemmeringen. Wij maken ons hard om de mens centraal te stellen!

Die betrokkenheid met jou kan alleen bevorderd worden als er op tijd en via alle kanalen met jou wordt gecommuniceerd. Alleen als jij goed geïnformeerd bent, kun jij je zegje doen. En daar zal dan ook naar geluisterd worden. Daarom zijn wij voorstander van een raadgevend referendum. Wij maken ons hard voor goede communicatie!

Wij werken aan een ambitieuze gemeente waar we trots op mogen zijn. Samen streven we met jou, met onze ondernemers, met het gemeentebestuur en met onze ambtenaren naar de hoogste kwaliteit.

Wij kiezen voor duurzame ontwikkelingen om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Wij kiezen voor een gemeente waarin respect en fatsoen de toon zetten, zodat wij samen op een prettige manier kunnen wonen, werken en recreëren.

Met jouw stem op 21 november kun je ons steunen. Help ons als wij ons willen inzetten voor jou, voor je kinderen, voor je straat, voor je vereniging en voor jouw leefomgeving. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat onze gemeente schoon en veilig blijft. Want waar je woont, moet het goed zijn!

Speerpunten
Dit zijn de twaalf kernpunten van de CDVP. Geen ellenlang verhaal, maar krachtige standpunten waar we ons, als lokale partij, hard voor zullen maken in de gemeente Haarlemmermeer. Dit gaan we doen!

 1. Ons hard maken dat alle dorpen en wijken meedoen.
 2. Ons hard maken om de mens centraal te stellen.
 3. Ons hard maken voor goede communicatie.
 4. Ons hard maken voor goede huisvesting.
 5. Ons hard maken voor goede, passende zorg.
 6. Ons hard maken voor ieders veiligheid.
 7. Ons hard maken voor een goed ondernemersklimaat.
 8. Ons hard maken voor goede bereikbaarheid.
 9. Ons hard maken voor goed onderwijs.
 10. Ons hard maken voor een duurzame samenleving.
 11. Ons hard maken voor een financieel gezonde gemeente.
 12. Kritisch zijn op de luchthaven Schiphol.

Alle standpunten inclusief uitgebreide toelichting kun je vinden in ons volledige verkiezingsprogramma. Kijk hiervoor op onze website, www.cdvp.nl.

Bron: Verkiezingskrant.